Na stránke používame súbory cookie.

O nás

"Bezpečnosť nadovšetko"

Firma Peter Lukács – FIREND  vznikla v roku 2004. Je zameraná na služby v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na vzdelávaciu a konzultačnú činnosť, predaj a servis požiarnych zariadení a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Poskytované služby

 • bezpečnostno - technická služba (BTS), bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik
 • služby v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP), technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany
 • pracovná zdravotná služba (PZS)
 • predaj a servis požiarnych zariadení
 • predaj osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)
 • sprostredkovanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce a vybraných profesií
 • Predaj osobných ochranných pracovných prostriedkov (letné i zimné – nie len pracovné odevy, letná a zimná – nie len pracovná obuv, rukavice, ponožky, okuliare atď.)
 • Predaj a plnenie tlakových fliaš (CO2, argón) 
 • Predaj hasiacich prístrojov (aj do osobných vozidiel s obalom so suchým zipsom)

 • Prostredníctvom autorizovaných bezpečnostných technikov zabezpečujeme koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

  Koordinácia zahŕňa: 

  • vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku
  • plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady a dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia
  • spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku


  Organizujeme školenia pre novoprijatých zamestnancov, ako aj periodické školenia vyžadované zákonom, alebo korigované zamestnávateľom a to najmä:

   • školenia ochrany pred požiarmi
   • školenia bezpečnosti práce
   • školenia pre práce vo výškach
   • školenia vodičov motorových vozidiel a vysokozdvižných vozíkov
   • školenia pre vodičov z povolania
   • školenia obsluhy motorového vozíka (základné, rozšírené, aktualizačné, opakované) a výroba preukazu obsluhy platného vo všetkých štátoch EÚ
   • školenia lešenárov (výroba preukazu lešenára)
   • iné...

   Školenia končia prevažne overovaním nadobudnutých vedomostí, či už písomnou, alebo ústnou formou.


   Referencie

   • Agrikolt
   • Agro Bio
   • Agrosid / Liat
   • Arifex
   • Catwalk
   • Farlesk
   • Istropol
   • Jesenius
   • MsKS Šamorín
   • Obec V. Úľany
   • PD Lúč na Ostrove
   • Fejes
   • Hygiena DS
   • Alveryst
   • Senspol
   • SOŠ technická
   • SOŠ stavebná
   • SPoPŠ
   • ST Štúdio
   • Unimar
   • Gymnázium BA
   • Trexo
   • Špeciálna škola
   • Zväz modelárov
   • Cédrus
   • Astom ND+V
   • Fekete Blatná
   • Fruhvald
   • BP Dúbravka
   • Ekostav
   • BP Pezinok
   • Pneu Sládkovičovo
   • Obec Čakany


   Kontakt

   Peter Lukács – Firend

   Heďbeneéte 437

   929 01 Kútniky

   IČO :  40559084

   DIČ :  1049542538

   IČ DPH: SK1049542538

   IBAN: SK4309000000000191748926