Na stránke používame súbory cookie.

Kontroly a servis

Odborné prehliadky a skúšky požiarnych zariadení

Kontrola prenosných hasiacich prístrojov (PHP), pojazdných hasiacich prístrojov v zmysle § 21 ods. 4 vyhlášky MV SR č. 179/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

Služba

  • 

Kontrola hasiaceho prístroja

  • Kontrola požiarnych vodovodov

  • Kontrola vonkajších hydrantov

  • Montáž PHP a označenie stanovišťa


Zabezpečujeme tlakové skúšky, opravy, výmeny a v neposlednom rade predaj kvalitnej hasiacej techniky za výhodné ceny.

Servis požiarnych zariadení: 

  • kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov
  • kontrola tlakových skúšok hydrantov a hadicových zariadení
  • hydraulické tlakové skúšky požiarnych hadíc